Bản cài đặt RikVIP đã được đổi tên nhằm vượt qua sự kiểm duyệt.

RikVIP Android

RikVIP iOS